Club24’s formål,

organisering & regelsæt

Club24’s formål er at skabe et samlingspunkt for mennesker med interesse for rusmidler misbrug og afhængighed gennem arrangementer, foredrag, film, almindeligt samvær mv.

Det er også Klubbens formål at bidrage til, at mennesker, der har levet med, men er kommet ud af en afhængighed samt deres pårørende, støttes i at leve “et godt liv”.

Som medlem optages enkeltpersoner, organisationer, virksomheder mv., der har interesse for emnet.

Ethvert kontingentbetalende medlem af Club24 er automatisk medlem af NGO Fontana. Ethvert medlem er meget velkommen til at medbringe en gæst, som ikke er medlem af Klubben, til vore arrangementer.

Vi forventer naturligvis, at alle, der møder op til vore arrangementer ikke er "påvirket".

Club24 har tilknytning til NGO Fontana.