Det arbejder vi for og med

Foreningen støtter NGO Fontanas arbejde i Vietnam - økonomisk såvel som ved at stille frivillig arbejdskraft til rådighed. NGO Fontanas primære formål er at udbrede kendskabet til behandlingsformer, som kan afhjælpe afhængighedssygdomme og medvirke til at forbedre vilkårene for de familier og børn, der er berørt af misbrug eller afhængighed.

Ligeledes arbejder NGO Fontana med at forbedre kvaliteten af forebyggelse og behandling af seksuelt misbrugte børn og i det hele taget at støtte og fremme alle bestræbelser på fremme børns rettigheder.

Vi holder foredrag om rusmidler, afhængighedssygdomme og behandling af disse på skoler, i foreninger, i virksomheder og i øvrigt, hvor vi bliver inviteret

Foreningen gennemfører projekter i Danmark i eget regi eller på vegne af NGO Fontana.